artur kos | fotograf

Back to Store

Split Wise

zł19.90 PLN

Arkusz kalkulacyjny to proste i świetne narzędzie dla każdego fotografa, który dba o swoje finanse.

Pakiet składa się z 4 arkuszy. 

KALKULATOR - umożliwia prowadzenie prostej rachunkowości opartej na przychodach i wydatkach.

CASH FLOW - to bardzo przydatne narzędzie dla fotografów prowadzących działalność gospodarczą. Rozliczanie projektów rozszerzone jest o wynik sprzedaży oraz wynik firmy z uwzględnieniem rozbicia na netto i brutto ze wskazaniem rentowności i zysku w poszczególnych projektach, oraz całościom ujęciu.   

KOSZTY BRUTTO - arkusz umożliwia kontrolę wydatków z podziałem na miesiące.  

PRZYCHODY - kompatybilny arkusz z KOSZTAMI BRUTTO, pomaga w zarządzaniu przestrzenią zysku. Automatycznie wskazuje zysk, korzystając z kosztów w poszczególnych miesiącach.

Using Format