artur kos | fotograf

Back to Store

Plener fotograficzny

zł790.00 PLN

Zapraszam serdecznie miłośników fotografii, na Plener fotograficzny SIELSKO:

SIELSKO w Młynie: 23-26.07.2020r. - tylko 7 miejsc!
Part. I 21-23.08.2020 r.
Part. II 25-27.09.2020 r.
Part. III 23-25.10.2020 r.

Spotykamy się w gronie osób, które czerpią przyjemność z fotografii. Stawiamy na fotografię, która sporadycznie pojawia się w polskiej przestrzeni publicznej w takiej odsłonie.
Oczywiście nie zabraknie przestrzeni dla fotografii portretowej.

***
MODELKI
W każdym z terminów będą pozowały, w zależności od ilości uczestników oraz ich dostępności czasowej:


1. Edyta
https://www.maxmodels.pl/modelka-edyt_a.html

2. An Ge Lise
https://angelice.maxmodels.pl

3. Julia
https://www.maxmodels.pl/modelka-Kate_Porcelanova.html

4. Eliza

https://www.instagram.com/oladushek_s_cukini/


***
GODZINOWY PLAN PLENERU
Spotykamy się na miejscu od 18-tej w czwartek i kończymy w niedziele do 12-tej.

***
POSIŁKI
We własnym zakresie

***
NOCLEG
Nocleg odbywał się będzie w przygotowanych do tego pomieszczeniach. Zarówno w domu jak i w stodole. Możliwe będzie też biwakowanie pod namiotem oraz prysznic "pod gołym niebem".

***
DOJAZD
Dojazd we własnym zakresie i na własny koszt.

***
UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Każdy z uczestników odpowiada za własne zdrowie i życie oraz w pełni porywa koszty następstw swoich czynów lub zaniechań.

***
REZERWACJA
Wpłata zadatku w wysokości 250 zł równoznaczna jest z rezerwacją miejsca w Plenerze. Pozostałe 540 zł należy wpłacić na 7 dni przed rozpoczęciem pleneru. Przy czym można wpłacić w dwóch ratach.
Wpłacone pieniądze traktowane są jako zadatek niepodlegający zwrotowi.

***
KOSZT
790 zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych) brutto.

W kwocie zawarte są: nocleg, kawę, herbatę, napoje, wodę, pozowanie modelek, stylizacje modelek, pomoc warsztatową oraz wydruk najlepszego ujęcia wraz z własnoręcznym oprawieniem w passe-partoute.

***
WPŁATY
Wpłat należy dokonywać na nr rachunku 70 1140 2004 0000 3602 7977 0768 z dopiskiem: "Sielsko 1", "Sielsko 2", "Sielsko 3" w zależności od pleneru, w którym weźmiesz udział.
Dane do faktury należy przesłać poprzez messengera. Pozostali uczestnicy otrzymają paragony.

***
REGULAMIN

1. Wzajemny szacunek i poszanowanie praw. Fotografowie publikują zdjęcia po otrzymaniu zgody od modelek, modelki pamiętają przy publikacjach o podpisywaniu autorów - fotograf, wizaż, stylizacja, etc.
2. ORGANIZATOR MOŻE ODWOŁAĆ LUB PRZEŁOŻYĆ TERMIN PLENERU ZE WZGLĘDU NA NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI POGODOWE (SILNY WIATR CZY DESZCZ) LUB DZIAŁANIA/ZANIECHANIA/ZDARZENIA, KTÓRYCH ORGANIZATOR NIE BYŁ W STANIE PRZEWIDZIEĆ.
3. Dbałość o własności prywatną oraz ostrożność wobec majątku uczestników.
4. Organizator może usunąć osobę/grupę osób, które zakłócają spokój pozostałych uczestników.
5. Osoby biorące udział w Plenerze wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego przez Organizatora w trakcie trwania Pleneru. Powstałe zdjęcia, film będę wykorzystanie w charakterze wspomnień i do promocji kolejnych spotkań plenerowych.
Osoby, które nie wyrażają zgody proszone są o wcześniejsze poinformowanie Organizatora w oczywisty sposób i w formie, która nie pozostawia domniemania.
6. Uczestnicy w pełni opowiadają za swoje działania lub zaniechania.

Kontakt:
Artur Kos | +48 607-603-021 | poczta@arturkos.com

Using Format