artur kos | fotograf

Edyta

REZERWACJA
Wpłata zadatku w wysokości 250 zł równoznaczna jest z rezerwacją miejsca w Plenerze. Pozostałe 540 zł należy wpłacić na 7 dni przed rozpoczęciem pleneru. Przy czym można wpłacić w dwóch ratach.
Wpłacone pieniądze traktowane są jako zadatek niepodlegający zwrotowi.


Using Format